Skip to main content

Isolatie

Isolatie

De overheid legt steeds meer nadruk op duurzaam (ver)bouwen. In de nieuwbouw gaat de EPC plaats maken voor de BENG eisen (Bijna Energie- Neutrale Gebouwen), maar de grootste bouwopgave ligt in het isoleren, renoveren en toekomstbestendig maken van bestaande gebouwen. In het regeerakkoord 2017-2021 is hieromtrent een herldere visie opgenomen.

“Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de warmtevraag door isolatie. Op de lange termijn kan in de resterende warmtebehoefte worden voorzien door warmtepompen, zonneboilers of door warmtenetten (2.3 Wonen, onder de tussenkop Verduurzaming van de gebouwde omgeving)”.

De luchtdichtheid van uw woning is leidend bij het beheersen van energiekosten en het vaststellen van de waarde van uw woning. In veel bouwconstructies vindt ongewenste ventilatie plaats door kieren, spleten en naden (luchtlekken). Atmosferische omstandigheden zorgen voor drukverschil tussen de binnen- en buitenomgeving. Hierdoor stroomt opgewarmde binnenlucht naar buiten en dringt koude buitenlucht naar binnen. Dit leidt tot dubbel energieverlies. Daarnaast kunnen luchtlekken voor tocht en vochtproblemen zorgen.

Betekent dit dan dat er helemaal niet meer geventileerd mag/kan worden? Uiteraard niet.

Belangrijk is wel dat deze ventilatie gecontroleerd plaatsvindt door bijvoorbeeld luchtdichte doorvoeren of ventilatieroosters.

Renovatiebedrijf Haanstra is erkend isolatiepartner van Isover en geschoold in de toepassing van de producten van Strikolith en Tremco Illbruck.

Wij helpen u graag met een advies op maat om zo de waarde van uw woning en uw wooncomfort te verhogen. Afhankelijk van uw situatie zijn er diverse mogelijkheden om te isoleren van binnenuit, maar er zijn ook diverse opties om van buitenaf na te isoleren. Denk hierbij aan de buitengevel isolatiesystemen van Strikolith of Thermosteen of dakisolatie van buitenaf. De binnenafwerking van uw woning blijft hiermee behouden.

Betrouwbaar

Gecertificeerd

Particulieren

Zakelijk

Offerte aanvragen